Siirry pääsisältöön

Martti Lehto

Martti Lehto on sotatieteiden tohtori, eversti evp. ja toimii kyberturvallisuuden professorina Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa. Hänellä on 30 vuoden kokemus johtamis- ja tietojärjestelmien kehittämisestä Puolustusvoimissa. Nykyisin hän toimii kyberturvallisuuden maisteriohjelman pedagogisena johtajana ja hänen tutkimuksensa kohdistuu laaja-alaisesti digitalisoituvan yhteiskunnan kyberturvallisuuteen.

Hän on julkaisut yli 120 artikkelia ja raporttia kyberturvallisuudesta, kybersodankäynnistä, ilmasodankäynnistä, digitalisaatiosta, strategisesta johtamisesta ja turvallisuuspolitiikasta. Hänen tutkimusryhmänsä tutkimusalueita ovat kybersodankäynnin lisäksi, kyberturvallisuus terveydenhuollossa, energiajärjestelmissä, ajoneuvoissa, ilmailussa, telekommunikaatiossa sekä kyberturvallisuuden tilannetietoisuus. Hän on Maanpuolustuskorkeakoulun kyber- ja ilmasodankäynnin dosentti. Vuodesta 2001 hän on toiminut Sotilasaikakauslehden vastaavana päätoimittajana.

Artikkelit

Kyberturvallisuus osaksi yrityskulttuuria

Kyberturvallisuus osaksi yrityskulttuuria

Digitalisaatio on muuttanut yhteiskuntien toimintaa pysyvästi. Informaatio on siirtynyt verkkoon ja sekä kansalaiset, elinkeinoelämä että julkinen sektori käyttävät erilaisia digitaalisia palveluita toiminnassaan. ICT-ala käyttää globaalisti rahaa vuosittain arviolta 3,7 triljoonaa dollaria. Myönteisen muutoksen rinnalla uhat ovat kasvaneet yhä voimakkaammin. Suomen turvallisuusympäristö on tässä suhteessa merkittävästi muuttunut ja monimutkaistunut. Kansalliseen kyberturvallisuuteemme kohdistuvat vakavimmat uhat kohdistuvat meihin…

Back To Top
×