Siirry pääsisältöön
 • Myynnin kolmio

  Kenelle? Myynnin johdolle ja myyjille osaamistasosta riippumatta. Koulutuksen aikana osallistujat perehdytetään ymmärtämään myynnin eri osatekijät lähtien tuote- ja markkinatuntemuksesta henkilökohtaiseen osaamiseen ja taitoihin. Lisäksi käydään läpi yleisimmät myyntimallit ja järjestelmien (CRM) käyttö myynnin ja markkinoinnin tukena. Lisäksi opiskelijoiden käytössä on e-oppimisympäristö 1 kuukauden ajan koulutuksesta. Myynnin käsikirjan ja e-oppimisympäristön käytöllä varmistetaan se, että erilaiset oppijat…

 • Uusi tietosuojalaki käytännössä (1 pv)

  450,00 

  EU:n uusi tietosuoja-asetus on tullut voimaan 25.5.2018. Rekisterinpitäjien on varmistuttava, että koskevat velvoitteet hoidetaan asetuksen mukaisesti. Uusi laki koskee kaikki mm yrityksiä ja julkista sektoria. Sisältö: • Tietosuojalainsäädäntö • Mikä on henkilötietoa? • Rekisteröityjen oikeudet ja rekisterinpitäjän velvollisuudet • Tietosuojatyön johtaminen ja analyysi nykytilasta • Hankinnat ja sopimukset • Toimenpidesuosituksia • Rekisteriselosteet ja tietosuojaseloste •…

 • Brändin rakentaminen

  Miksi? Brändi on suurin ostopäätökseen vaikuttava tekijä. Myös silloin, kun ostopäätöstä ei synny. Kilpailijat rakentavat joka tapauksessa omaa brändiään – brändi on pakko määritellä menestyäkseen. Mitä sisältää? Käyn läpi käsitettä ja rakentamista kokonaisvaltaisen Brändi määrittely™ -työkalun avulla. Työkalulla on määritelty niin b2b, b2c –brändejä kuin maakuntakin. Pienyrityksistä pörssiyhtiöön. Suomen paras työkalu, jolla varmistetaan että sisäinen…

 • Esiintymistaitoa asiantuntijoille

  Jokainen meistä on myyjä, sillä meidän pitää myydä omia ideoitamme ja saada viestimme perille. Pelkkä tiedon jakaminen ei riitä, sillä esityksen pitää myös herättää luottamus ja positiiviset tunteet. Esiintymistaitosi voi ratkaista seuraavan kaupan, seuraavan työpaikan, seuraavan… Vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu digitalisoituvassa maailmassa. Esiintyminen on taito, jota jokainen voi oppia. On harhakuvitelmaa ajatella, että esiintyminen on synnynnäinen…

 • Euroopan Unionin toiminta

  Euroopan Unioni vaikuttaa meidän arkeemme monin tavoin, mutta kuinka moni tuntee sen keskeiset toimintaperiaatteet ja historian. Miten Euroopan Unionin jäsenyys vaikuttaa juuri sinun työhösi tai työhösi tulevaisuudessa. Kurssi esittelee Euroopan Unionin sopimukset ja niiden suhteen muuhun lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimuksiin. Kurssin jälkeen osallistujilla on syvempi ymmärrys tästä taloudellisesta ja poliittisesta liitosta sekä sen toiminnasta. Hinta…

 • Haasteelliset asiakaspalvelutilanteet

  Miten toimia haastavissa asiakaspalvelutilanteissa? Valtaosa asiakaspalvelun ongelmista voi olla itse rakennettuja tai syy voi löytyä toimintatavassa. Ongelmatilanteet usein koetaan henkilökemiana, vai onko? Koulutus antaa asiakaspalvelussa toimiville eväitä pohtia itseään ja omia ajattelu- ja toimintamallejaan, suoraan ja kaunistelematta. Tarkoituksena myös avata esimiehille ja kehittämiseen osallistuville asiakaspalvelun merkitystä. Ajattelun ja asenteen laatu sekä sosiaaliset taidot ratkaisevat lopputuloksen.…

 • Kyberturvallisuus energia-alalla

  Yrityksessä kyberturvallisuudessa tunnistetaan, ehkäistään ja varaudutaan järjestelmien ja palveluiden häiriöiden vaikutuksiin. Kyberturvallisuusajattelussa yhdistyy tietoturvallisuuden, jatkuvuuden hallinnan ja kriisivarautumisen ajattelua. Datan menettäminen tai vuotaminen on kaikki kaikessa ja herättää kysymyksiä Yrityksen kriittisissä toiminnoissa esimerkiksi energiatuotannossa olemme riippuvaisia tietojärjestelmistä ja verkoista. Näitä toimintoja tukeviin järjestelmiin ja verkkoihin kohdistuvien häiriöiden syy voi olla tietoturvassa, kuten haittaohjelmissa tai ongelmallisissa…

 • Liikeidean terävöittäminen, erotteleva liikeidea

  Miksi? Tutkimusten mukaan yrityksillä ei juurikaan ole erottelevaa liikeideaa. Liikeidea on kuitenkin yrityksen menestymisen kannalta keskeisin investointi sekä kasvun ja kehittämisen kivijalka. Ilman erottelevaa liikeideaa yritys on raastavassa hintakilpailussa (ellei liikeidea perustu hintavetoisuuteen). Mitä sisältää? Esityksen pohjana toimii kehittämäni Erotteleva liikeidea™ -työkalu, jonka avulla yritys ymmärtää liikeidean merkityksen ja saa inspiroivia ajatuksia sen kehittämiseksi. Mukana…

 • Liikesalaisuuslaki käytännössä

  Miten uusi liikesalaisuuslaki vaikuttaa yritysten toimintaan sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään? Tämä puheenvuoro esittelee keskeiset elementit liikesalaisuuslain käyttöönotosta. Tämän jälkeen pystyt saattamaan toimintasi uuden lainsäädännön tasolle sekä toimimaan oman yrityksesi liikesalaisuusyhdyshenkilönä. Hinta Kesto 1 -2 tuntia ryhmälle (800 €) + hintoihin lisätään mahdollisesti matkakulut

 • Markkinoinnin, myynnin ja viestinnän integraatio

  Miksi? Olemme maailman koulutetuin kansa. Yrityksissä on valtavasti erilaista osaamista: taktista, teknistä, tiedollista, taidollista. Silti toimimme edelleen siiloissa, joissa funktioilla on usein erilliset tavoitteet. Yhteispelin edistäminen edellyttää ajattelun muutosta – ja uutta toimintakulttuuria. Mitä sisältää? Integraatio Kick-Off ™auttaa näkemään, mitä integraatio on yrityksen/organisaation oman toiminnan kannalta. Se herättää kehitysajatuksia ja näkemyksiä oman toiminnan kehittämisestä. Kenelle?…

 • Perheen ja työn yhteensovittaminen tuo hyvinvointia

  Valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille käytännöllisiä ohjeita, kuinka vaativiin perhe- ja työelämän olosuhteisiin kannattaa suhtautua. Valmennuksessa käsitellään pari- ja työsuhdetta sekä vanhemmuuden roolia. Niitä ei voi erottaa toisistaan, sillä kaikki vaikuttavat kaikkeen. Kesto 1h tai 2-3 h Kenelle Jokaiselle, joka pohtii perheen ja työn vaatimuksia ja niiden yhteensovittamista Työelämä ja sen vaatimukset muuttuvat jatkuvasti. Samaan…

 • Prosessien kuvaaminen

  Prosesseja kuvataan usein toiminnan kehittämiseen. Prosessijohtamisen keinot tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsevat visualisointia edelleen. Miten kuvata prosesseja nopeasti ja joustavasti? Onko muita tapoja puin perinteiset vuokaaviot? Tänä päivänä korostetaan organisaation menettelyjen ja tiimien kehittämistä, prosessien kuvaaminen ei ole kadonnut mihinkään. Myös asiakkaiden ja toimijoiden väliset rajapinnat korostuvat digiaikana. Kohderyhmä Koulutus on suunnattu organisaation johdolle ja keskijohdolle sekä…

Back To Top
×