Siirry pääsisältöön

Ole edelläkävijä ja tulevaisuuden rakentaja

Tulevaisuuden maailmassa harvoin toimivat vanhat ajatusmallit ja työkalut. Toimintaympäristö muuttuu yhä kiihkeämmin, on yhä kansainvälisempää ja moniulotteisesti verkottuneempaa. Tulevaisuuden maailmassa sidosryhmiltä ja eri toimijoilta edellytetään entistä tiiviimpää yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Tulevaisuuden maailma haastaa johtamisen ja johtajuuden. Tulevaisuuden maailma janoaa tuoretta näkökulmaa, jotta johtotaito voi kehittyä uuteen ulottuvuuteensa. Tulevaisuuden maailma odottaa uuden tekijöitä, edelläkävijöitä.

Edelläkävijä raivaa teitä. Hän on idearikas, rohkea ja sinnikäs tulevaisuuden rakentaja. Hän kuuntelee intuitiotaan, tutkii faktojaan, ideoi uusia asioita ja muuttaa ajatusmalleja. Hän kehittää ja hyödyntää tulevaisuuden moniulotteisia toimintamalleja. Edelläkävijä kasvattaa edelläkävijä kulttuuria.

Edelläkävijä kulttuuri luo kihelmöivän tunteen. Halun saada aikaan muutos. Sen avulla ammennetaan voimaa. Voimaa, josta kasvaa varmuus ja levollisuus. Voimaa, joka viitoittaa tien tulevaan. Voimaa, jonka itse tuntee syvästi, mutta harva havainnoi. Edelläkävijä kulttuuri ymmärtää yhdistämisen merkityksen. Siksi….

Edelläkävijä kulttuuri yhteyttää. Se yhdistää vanhan ja uuden, ihmiset ja asiat. Se yhdistää ajattelumallin ja toimintamallin. Se yhdistää johtamisen ja johtajuuden. Se risteyttää. Ja risteytys tapahtuu vasta, kun siirtokulttuuri on vaellettu läpi.

Edelläkävijää kulttuuri häivyttää siirtokulttuurin. Siirtokulttuuri vastustaa muutosta ja hakee selitystä. Siirtokulttuuri empii, epäröi ja jarruttaa. Siirtokulttuuri soutaa ja huopaa. Siirtokulttuuri etsii tietään ulos. Siirtokulttuuri hakee voimaansa.

Edelläkävijä kulttuurin voima on intohimo ja palo. Intohimo ja palo, jotka edetessään lisäävät muutoksen vauhtia. Vauhtia, joka syntyy yhteyttämisen myötä, ymmärryksen lisääntyessä ja palavan halun asenteesta saada muutos alkuun. Edelläkävijä kulttuurin kehittyminen on antoisaa erityisesti silloin, kun näkee hyvin eri taustoista tulevien ihmisten löytävän polveilevan ja kehittävän keskustelun kautta ratkaisun, jota kukaan ei ollut aiemmin edes tiedostanut. Yhteyttämisen tuloksena on luotu edelläkävijä kulttuuria, vaikkei sitä aina edes tiedostettu.

Oletko sinä edelläkävijä ja tulevaisuuden rakentaja?

Ehkä sinunkin mottosi on ”katson heitä, jotka raivaavat teitä, en katso heitä, jotka vaeltavat vain valmiita valtateitä”. Tervetuloa yhteiselle matkalle!

Ohessa muutama Leenan artikkeli hallintomallista ja toimintakulttuurista

Leena on edelläkävijöiden vahvistaja. Hänellä on pitkän linjan yritys-, johtamis-, ja järjestökentän tuntemus. Hän on terveystieteilijä, yhteiskuntatieteilijä ja vaikuttaja, joka toimii asiantuntijana ja freelancerina johtamisen, yritysten kilpailukyvyn, kansanterveystieteen ja terveystaloustieteen kysymyksissä.

Liike-elämän palveluksessa hän on toiminut yli kolme vuosikymmentä ylemmissä johtotehtävissä terveysteknologia yrityksissä, johtamiskouluttajana ja päätoimittajana klusteriasiantuntijoiden kansainvälisessä ja kansallisessa julkaisussa. Hän on ahkera artikkelien kirjoittaja oman osaamisalueensa aiheista. Hän on toiminut kansainvälisissä yrittäjyys-, kilpailukyky-, ja innovaatio organisaatioissa kouluttajana, asiantuntijana ja hallitusammattilaisena.

Back To Top
×