Siirry pääsisältöön

On aika budjetoida yhteisen osaamisen kehittämiseen

Markkinointi, myynti, viestintä, ICT ja HR ovat edelleen organisoituneet toiminto- tai kanavakeskeisesti. Samaan aikaan organisaatioissa kuulee yhä useammin vaatimuksen ”siilot nurin”! Tarve yhteispelin edistämiselle on ilmeinen.

Mitäpä jos budjettiin tänä syksynä kirjattaisiin momentti, jonka avulla haetaan lisää vääntöä yrityksen uudistumisen kautta?

Aineksia parempaan kun on olemassa. Olemme maailman koulutetuimpia kansoja. Yrityksissä on edellytyksiä paljon parempaan: on tiedollista, taidollista, teknistä ja taktista osaamista. Vain yhteispeli puuttuu.

Tutkija, liikkeenjohdon konsultti Esko Kilpi arvioi, että tietotyössä on arvokasta keskinäinen vuorovaikutus, yhteisen haasteen jakaminen. Kilven mukaan ilman yhteisöllisesti hajautettua ajattelua, vuorovaikutusta, oppimista ja yhdessä luomista tietotyö ei tuota riittävästi. Yhteistyö on kilpailukyvynkin kannalta tärkeä tekijä.

Muutos lähtee johdosta

Muutos yhteispelin kehittämiseksi lähtee yrityksen johdosta. Onnistuneita esimerkkejä löytyy jo ihan kotikulmilta. Vaisala on luonut omaan historiaansa ja lähtökohtiinsa räätälöidyn markkinointi- ja myyntiapparaatin. Vincitillä on luotu kulttuuri, johon ei ”vtuta” tulla töihin maanantaisin, kuten toimitusjohtaja Mikko Kuitunen on asian ilmaissut. Luja-yhtiöt käänsi ajattelunsa tuotekeskeisyydestä asiakaslähtöiseksi.

Fazer kaatoi siilot yhdistämällä markkinoinnin ja viestinnän. Syntyi Fazerin ekosysteemi. Muutoksissa onnistuminen edellytti uusia toimintamalleja.

Professori Don E. Schultzin mukaan  ”Its How Things Have Always Been Done Around Here” -ajattelu on uudistumisen pahin vihollinen.

Uudistumiseen tarvittavat välineet ja tekniikat meillä jo on. Tiedollista ja taidollista osaamistakin löytyy, se vain on hajautettuna ympäri organisaatiota. Yrityksillä on nykyään käytettävissään rikas keino- ja mediaympäristö. Paletti tarjoaa erinomaiset edellytykset luoda yrityksen yksilöllisiin lähtökohtiin perustuvan, omaäänisen toimintamallin.

Silti yksi puuttuu: yhdessä tekeminen. On siis oikea hetki kehittää myös organisaation kokonaisvaltaista osaamista, ei vain yksilöiden.

Annan siis Vincitin, Fazerin, Vaisalan ja Luja-yhtiöiden siivittämänä vahvan suosituksen ”Yhteisen osaamisen kehittäminen ” -momentin kirjaamiseksi budjetteihin.

Johdon rooli muutoksen alkuunpanijana ja tukijana toteutuu budjetin tekemisen kautta. Jos ja kun yritys onnistuu uudistumisessa, hyödynsaajia ovat niin yrityksen johto, operatiivinen taso kuin kohderyhmätkin.

Markku Vierula

Tietokirjailija, eMBA, MTi, konsultti, yrittäjä Markku Vierula kokee missiokseen suomalaisten yksinyrittäjien sekä pk-yritysten toiminnan uudistamisen ja kehittämisen – liiketoimintalähtöisesti markkinoiden näkökulmasta.

Hän näkee, että yrityksissä on edellytyksiä paljon parempaan: taktista, tiedollista, taidollista ja teknistä osaamista niissä on yllin kyllin. Hän kannustaa kehittymään kilpailuedun löytämisessä ja asiakaslähtöisyydessä

Markku on Suomen johtava markkinoinnin, myynnin, viestinnän, ict:n ja hr:n yhteispelin asiantuntija. Integraatiosta alias #siilotnurin –kehittämisteemasta hän on kirjoittanut kaksi teosta: molemmat ovat saavuttaneet aseman yliopistojen ja korkeakoulujen oppi- ja kurssikirjoina. Kolmas teos on työn alla.

Vierula on ollut kehittämässä kymmenien ja taas kymmenien tuotteiden ja palveluiden kilpailuetua sekä etsimässä kilpailukykyistä positiota. Yrittäjänä hän on ollut mukana useammassa yrityksessä.

Puhujana hän yhdistää kattavan ja syvällisen käytännön kokemuksen vankkaan teoreettiseen perustaan: hän kykenee purkamaan ”parhaita ratkaisuja” konkreettisiin malleihin.

Suunnittelijana Vierula on voittanut kosolti palkintoja kotimaassa ja maailmalla.

Back To Top
×