Siirry pääsisältöön
 • Euroopan Unionin toiminta

  Euroopan Unioni vaikuttaa meidän arkeemme monin tavoin, mutta kuinka moni tuntee sen keskeiset toimintaperiaatteet ja historian. Miten Euroopan Unionin jäsenyys vaikuttaa juuri sinun työhösi tai työhösi tulevaisuudessa. Kurssi esittelee Euroopan Unionin sopimukset ja niiden suhteen muuhun lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimuksiin. Kurssin jälkeen osallistujilla on syvempi ymmärrys tästä taloudellisesta ja poliittisesta liitosta sekä sen toiminnasta. Hinta…

 • Kyberturvallisuus energia-alalla

  Yrityksessä kyberturvallisuudessa tunnistetaan, ehkäistään ja varaudutaan järjestelmien ja palveluiden häiriöiden vaikutuksiin. Kyberturvallisuusajattelussa yhdistyy tietoturvallisuuden, jatkuvuuden hallinnan ja kriisivarautumisen ajattelua. Datan menettäminen tai vuotaminen on kaikki kaikessa ja herättää kysymyksiä Yrityksen kriittisissä toiminnoissa esimerkiksi energiatuotannossa olemme riippuvaisia tietojärjestelmistä ja verkoista. Näitä toimintoja tukeviin järjestelmiin ja verkkoihin kohdistuvien häiriöiden syy voi olla tietoturvassa, kuten haittaohjelmissa tai ongelmallisissa…

 • Liikesalaisuuslaki käytännössä

  Miten uusi liikesalaisuuslaki vaikuttaa yritysten toimintaan sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään? Tämä puheenvuoro esittelee keskeiset elementit liikesalaisuuslain käyttöönotosta. Tämän jälkeen pystyt saattamaan toimintasi uuden lainsäädännön tasolle sekä toimimaan oman yrityksesi liikesalaisuusyhdyshenkilönä. Hinta Kesto 1 -2 tuntia ryhmälle (800 €) + hintoihin lisätään mahdollisesti matkakulut

 • Säädösseuranta osana yritysten johtamisjärjestelmiä

  Miten ammattimaisesti seurata säädösympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia? Miten tulkita uutta lainsäädäntöä? Miten hallita omia lakisääteisiä velvoitteita? Kaikkiin näihin kysymyksiin vastataan tällä yhden päivän kurssilla. Kurssilla esitellään keskeisintä lainsäädöntä EU:sta ja miten se vaikuttaa kotimaiseen ympäristö-, turvallisuus- ja terveyslainsäädäntöön. Kurssin jälkeen osallistujilla on työkalut aloittaa itsenäisesti toimimaan johtamisjärjestelmän informaatikkona. Hinta Kesto 1 pv ryhmälle (1…

 • Saavutettavuusdirektiivi energiapalvelujen ja sähköyhtiöiden näkökulmasta

  Euroopan unionin direktiivi julkisen sektorin verkkopalveluiden saavutettavuudesta tuli voimaan 23.9.2018, ja 23.9.2019 uusien julkisten verkkosivujen on oltava saavutettavia. Mitä tämä direktiivi määrää käytännössä? Julkisen sektorin verkkosivujen ja mobiilipalvelujen tulee olla saavutettavia. EU-jäsenvaltioissa lainsäädännön soveltaminen ulottuu myös esimerkiksi sähköyhtiöihin, liikenne- ja postipalveluihin, pankkeihin ja vakuutusyhtiöihin. Saavutettavuusvaatimukset koskee myös vahvan sähköisen tunnistuspalvelujen tarjoajien tunnistamiseen liittyvät digitaaliset palveluita…

 • Tiedonhallintalain perusteiden merkitys energiateollisuudessa

  Tiedonhallintalaissa säädetään mm. tiedon elinkaaren hallinnasta päätöksenteossa ja palvelujen tuotannossa. Tiedonhallinnalla tarkoitetaan myös suunnittelua ja kuvausta, Tiedonhallinnassa on velvollisuus myös ottaa huomioon tietoturvallisuuden vaatimukset. Hyvä tiedonhallinta pyrkii edistämään sujuvampaa tietojenvaihtoa esim. energia-teollisuudessa ja julkisella sektorilla. Uudella tiedonhallintalailla pyritään purkamaan myös päällekkäistä sääntelyä tietojen sähköisestä luovuttamisesta ja tiedonsaannista. Tiedonhallinta on organisaation hankkiman, tuottaman, käyttämän ja säilyttämän…

 • Uusi tietosuojalainsäädäntö käytännössä asentajille

  Asentajat ja tuotantohenkilöt törmäävät henkilötietoihin päivittäisessä työssään. Missä näin tapahtuu? EU:n uusi tietosuoja-asetus tuli voimaan 25.5.2018 ja kansallinen tietosuojalaki 1.1.2019. Uusi laki koskee kaikki mm yrityksiä ja henkilötiedon käsittelijöitä. Kenelle Asentajat ja tuotantohenkilöt Hinta Kesto 1 pv ryhmälle (1 pv 1200 € pv / 0,5 pv 800 €) + hintoihin lisätään mahdollisesti matkakulut Sisältö Johdanto…

 • Uusi tietosuojalainsäädäntö käytännössä hallinnolle ja asiakaspalvelulle

  Yrityksen hallinto ja asiakaspalvelu käsittelee henkilötietoa. EU:n uusi tietosuoja-asetus tuli voimaan 25.5.2018 ja kansallinen tietosuojalaki 1.1.2019. Uusi laki koskee kaikki mm yrityksiä, rekisterinpitäjiä ja henkilötiedon käsittelijöitä. Kenelle Toimihenkilöt, myynti, asiakaspalvelu Hinta Kesto 1 pv ryhmälle (1 pv 1200 € pv / 0,5 pv 800 €) + hintoihin lisätään mahdollisesti matkakulut Sisältö Johdanto uuteen tietosuojalainsäädäntöön Mitä uusi…

 • Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta ja saavutettavuusdirektiivi käytännössä

  Euroopan unionin direktiivi julkisen sektorin verkkopalveluiden saavutettavuudesta tuli voimaan 23.9.2018, ja 23.9.2019 uusien julkisten verkkosivujen on oltava saavutettavia. Mitä tämä direktiivi määrää käytännössä? Julkisen sektorin verkkosivujen ja mobiilipalvelujen tulee olla saavutettavia. EU-jäsenvaltioissa lainsäädännön soveltaminen ulottuu myös esimerkiksi sähköyhtiöihin, liikenne- ja postipalveluihin, pankkeihin ja vakuutusyhtiöihin. Kenelle Koulutus on tarkoitettu kaikille organisaation viestintään, web sivustojen suunnitteluun ja…

 • Tiedonhallintalaki julkiselle sektorille

  Tiedonhallintalaki tulee voimaan 1.1.2020 ja velvoittaa julkista sektoria. Uusi yleislaki vastaa moniin tiedonhallintaa koskeviin avoimiin kysymyksiin, koskien mm. paperiaineistoa ja sähköistä arkistoa. Tiedonhallinnan uudistamisen tavoitteena on varmistaa tietojen monipuolinen, sujuva ja turvallinen hyödyntäminen julkisissa palveluissa. Tiedonhallintalaki velvoittaa mm arvioimaan toimintaprosessien tietojenkäsittelyyn liittyvät tarpeet, suunnittelemaan tietovarantojen hyödynnettävyys, ylläpitämään tiedonhallintaa määrittelevää ja kuvaavaa tiedonhallintamallia. Sisältö: Uusi tiedonhallintalaki,…

 • Organisaation kyberturvallisuus ja uhat

  Tiedostaako organisaationne digitaalisen maailman uhat? Tänä päivänä turvallisen teknologian kehittäminen ja valvonta tulisi olla arkipäivää. Organisaatioiden tulisi olla tietoinen tietoturvallisuuden ilmiöistä ja tiedottaa niistä omalle henkilöstölle. Kyberturvallisuus ei ole enää mikään erillinen, irrallinen toiminto vaan sitä pitää käsitellä organisaation kaikissa yksiköissä. Kyberturvallisuus on tänä päivänä keskeinen osa organisaatioiden palveluiden laatua ja asiakaslupausta. Tässä kybeturvallisuuden koulutuksessa annetaan tietoturvaan…

 • Mitä tietosuojan piti tuoda organisaatioon lainsäädännön muuttuessa?

  Tietosuojalainsäädäntö muuttui asetuksen myötä toukokuussa 2018. Asetuksen toimenpano alkoi ja tietosuojaloukkausten määrä kääntyi jyrkkään nousuun. Mitä organisaatioissa tehtiin ja jäikö jotain tekemättä? Ovatko prosessit kunnossa ja kuvattu? Entä tietojärjestelmäsalkku? Miten käytännön tietosuoja jatkuu? Kenelle Tämä koulutus sopii kaikille organisaation tietosuojaa kehittäville ja käyttäville – olit sitten asiantuntija, esimies tai toiminnan kehittämiseen osallistuva jäsen. SISÄLTÖ Mitä…

Back To Top
×