Siirry pääsisältöön

Tiedonhallintalain perusteiden merkitys energiateollisuudessa

Osallistujat

Henkilömäärä

Kysely

Kuvaus

Tiedonhallintalaissa säädetään mm. tiedon elinkaaren hallinnasta päätöksenteossa ja palvelujen tuotannossa. Tiedonhallinnalla tarkoitetaan myös suunnittelua ja kuvausta, Tiedonhallinnassa on velvollisuus myös ottaa huomioon tietoturvallisuuden vaatimukset. Hyvä tiedonhallinta pyrkii edistämään sujuvampaa tietojenvaihtoa esim. energia-teollisuudessa ja julkisella sektorilla. Uudella tiedonhallintalailla pyritään purkamaan myös päällekkäistä sääntelyä tietojen sähköisestä luovuttamisesta ja tiedonsaannista.

Tiedonhallinta on organisaation hankkiman, tuottaman, käyttämän ja säilyttämän tiedon hallintaa. Hyvin hallinnoidulla tiedolla voidaan edistää organisaation tuottavuutta, parantaa palveluja. Alalla toimijoiden tulisi laatia myös ohje, joka helpottaa arkistoon sisällytettävien asiakirjojen käyttöä, ylläpitoa ja hallintaa. Tätä kutsutaan arkistonmuodostus- eli arkistointisuunnitelmaksi (AMS).

Kenelle

Koulutus on tarpeellinen erityisesti organisaation kehittämiseen osallistuvalle, HR-, talous- ja palkanlaskennan asiantuntijoille. Uuden tietosuojalain myötä mm organisaation asiakirjojen säilytysajat on tiedettävä (elinkaaren hallinta).

Hinta

Kesto 1 pv ryhmälle (1 pv 1200 € pv / 0,5 pv 800 €) + hintoihin lisätään mahdollisesti matkakulut

Sisältö

 • Tiedonhallintalaki: Mihin se vaikuttaa?
 • Miten tiedonhallintalaki muuttaa, lisää tietoturvallisuuteen liittyviä velvoitteita?
 • Asiakirjahallinta
  • Arkistointisuunnitelma avuksi, tavoitteet ja prosessit
 • Järjestelmät ja asiakirjojen arkistointi
  • Miksi ja miten asiakirjoja arkistoidaan?
  • Asiakirjahallinnan prosessit ja tavoitteet
  • Esimerkkinä arkistoitavat henkilöstöhallinnon asiakirjat
  • Paperiset lomakkeet vs henkilötietojärjestelmät
  • Elinkaaren hallinta
 • Tiedon arkistointiin liittyvät säädökset ja erityislainsäädäntö
  • Lait ja standardit
  • Asiakirjavaatimukset ja asiakirjojen julkisuus
 • Uuden tietosuojalainsäädännön merkitys
 • Arkistointisuunnitelma energia-alan organisaatiossa

Puhujat

Jarkko Koivuniemi

Jarkko Koivuniemi

Lue lisää Kysely
Back To Top
×