Siirry pääsisältöön
-
Hotel Haven
Unioninkatu 17 00130 Helsinki
Reittiohjeet

Vaikuttamisen taito ja vaikutusvoima

450,00 

Kuvaus

Vakuuttamis- ja vaikuttamistaidot ovat tärkein menestystekijä kaikissa vuorovaikutusammateissa. Tiedostavalla harjoittelulla voit ratkaisevasti parantaa näitä taitojasi. Kykenet varmasti kasvattamaan karismaasi. Kyse ei ole näyttelemisestä tai roolipelistä, pikemminkin päinvastoin. Koulutus on asiakkaiden kiittämä ja käytännössä toimiva menetelmä vakuuttavuutesi kehittämiseen.

Vuorovaikutusammateissa menestymisen ratkaisee se, miten kykenet vaikuttamaan muihin ja vakuuttamaan heidät tunteiden ja järjen tasoilla.

  • Johtajat saavat henkilökohtaisella vakuuttavuudellaan henkilöstön luottamaan ja toteuttamaan strategiaa
  • Esimiehet saavat henkilökohtaisella vakuuttavuudellaan johdettavansa motivoitumaan ja sitoutumaan
  • Myyntityössä henkilökohtainen vakuuttavuus on ensimmäinen psykologinen päätöksentekokynnys, jonka jälkeen vasta tuote, brändi, hinta ja ostoajankohta ovat oleellisia
  • Kouluttajat ja opettajat tarvitsevat henkilökohtaista vakuuttavuutta innostaakseen opiskelijat oppimaan
  • Asiantuntijat saavat viestinsä perille henkilökohtaisella vakuuttavuudellaan

Uralla etenemisessä ja työpaikan saamisessa henkilökohtainen vakuuttavuus on se tekijä, joka ratkaisee pelin.
Vaikuttamis- ja vakuuttamistaidot on yleisesti mielletty synnynnäisiksi ominaisuuksiksi. Sanotaan, että henkilö on luonnostaan karismaattinen. Tämä on ollut omiaan vähentämään motivaatiota näiden taitojen kehittämiseen. Puutteellisesti ymmärrettyinä näiden ratkaisevan tärkeiden taitojen opiskelua ja harjoittelua on jopa väheksytty.

Vaikutusvoima kasvaa systemaattisella harjoittelulla

Koska positiiviset vaikuttamis- ja vakuuttamistaidot ovat työyhteisöissä aivan keskeisiä, olemme luoneet niiden yhteiselle ilmentymälle oman, kuvaavan termin: vaikutusvoima. Jotta tätä lukuisten tekijöiden kokonaisuutta voidaan tarkastella ja kehittää systemaattisesti, olemme laatineet vaikutusvoimasta mallin, jossa 8 ominaisuutta jakautuen 30 alaominaisuuteen muodostavat kokonaisvaikutuksen. Malli on ainutlaatuinen. Kirjallisuudessa aihetta on tyypillisesti käsitelty kapeammin, esimerkiksi esiintymistaidon ja ensivaikutelman, tai sitten laajan teoreettisesti karisma -käsitteen alla.
Vaikutusvoimassa on kyse siitä, miten kykenet vaikuttamaan muihin ja vakuuttamaan heidät tunteiden ja järjen kautta. Mukana ovat siten sekä alitajunnan että rationaalisen ajattelun tasot. Peruspilarit vaikuttavalle johtamiselle ovat aitous, rehellisyys ja luotettavuus. Näiden ominaisuuksien välttämätön edellytys on hyvä itsetuntemus. Vaikutusvoiman perusta on meissä syvällä sisimmässämme.
Vaikuttavuus on osin synnynnäistä, osin opittua ja jatkuvasti opittavissa, iästä riippumatta. Vaikuttamis- ja vakuuttamistaidot ovat yllättävän ilmeisiä, kun ne tiedostaa. Kasvanut vaikutusvoimasi muodostuukin joukosta ominaisuuksia ja taitoja, jotka on omaan persoonaasi pohjautuen harjoiteltu automaatiotasolle.

Puhujat

Toni Hinkka

Toni Hinkka

Lue lisää Kysely
Back To Top
×