Siirry pääsisältöön
 • Haasteelliset asiakaspalvelutilanteet

  Miten toimia haastavissa asiakaspalvelutilanteissa? Valtaosa asiakaspalvelun ongelmista voi olla itse rakennettuja tai syy voi löytyä toimintatavassa. Ongelmatilanteet usein koetaan henkilökemiana, vai onko? Koulutus antaa asiakaspalvelussa toimiville eväitä pohtia itseään ja omia ajattelu- ja toimintamallejaan, suoraan ja kaunistelematta. Tarkoituksena myös avata…

 • Kyberturvallisuus energia-alalla

  Yrityksessä kyberturvallisuudessa tunnistetaan, ehkäistään ja varaudutaan järjestelmien ja palveluiden häiriöiden vaikutuksiin. Kyberturvallisuusajattelussa yhdistyy tietoturvallisuuden, jatkuvuuden hallinnan ja kriisivarautumisen ajattelua. Datan menettäminen tai vuotaminen on kaikki kaikessa ja herättää kysymyksiä Yrityksen kriittisissä toiminnoissa esimerkiksi energiatuotannossa olemme riippuvaisia tietojärjestelmistä ja verkoista. Näitä…

 • Prosessien kuvaaminen

  Prosesseja kuvataan usein toiminnan kehittämiseen. Prosessijohtamisen keinot tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsevat visualisointia edelleen. Miten kuvata prosesseja nopeasti ja joustavasti? Onko muita tapoja puin perinteiset vuokaaviot? Tänä päivänä korostetaan organisaation menettelyjen ja tiimien kehittämistä, prosessien kuvaaminen ei ole kadonnut mihinkään. Myös asiakkaiden…

 • Saavutettavuusdirektiivi energiapalvelujen ja sähköyhtiöiden näkökulmasta

  Euroopan unionin direktiivi julkisen sektorin verkkopalveluiden saavutettavuudesta tuli voimaan 23.9.2018, ja 23.9.2019 uusien julkisten verkkosivujen on oltava saavutettavia. Mitä tämä direktiivi määrää käytännössä? Julkisen sektorin verkkosivujen ja mobiilipalvelujen tulee olla saavutettavia. EU-jäsenvaltioissa lainsäädännön soveltaminen ulottuu myös esimerkiksi sähköyhtiöihin, liikenne- ja…

 • Tiedonhallintalain perusteiden merkitys energiateollisuudessa

  Tiedonhallintalaissa säädetään mm. tiedon elinkaaren hallinnasta päätöksenteossa ja palvelujen tuotannossa. Tiedonhallinnalla tarkoitetaan myös suunnittelua ja kuvausta, Tiedonhallinnassa on velvollisuus myös ottaa huomioon tietoturvallisuuden vaatimukset. Hyvä tiedonhallinta pyrkii edistämään sujuvampaa tietojenvaihtoa esim. energia-teollisuudessa ja julkisella sektorilla. Uudella tiedonhallintalailla pyritään purkamaan myös…

 • Uusi tietosuojalainsäädäntö käytännössä asentajille

  Asentajat ja tuotantohenkilöt törmäävät henkilötietoihin päivittäisessä työssään. Missä näin tapahtuu? EU:n uusi tietosuoja-asetus tuli voimaan 25.5.2018 ja kansallinen tietosuojalaki 1.1.2019. Uusi laki koskee kaikki mm yrityksiä ja henkilötiedon käsittelijöitä. Kenelle: Asentajat ja tuotantohenkilöt Kesto: 0,5 – 1 pv Sisältö •…

 • Uusi tietosuojalainsäädäntö käytännössä hallinnolle ja asiakaspalvelulle

  Yrityksen hallinto ja asiakaspalvelu käsittelee henkilötietoa. EU:n uusi tietosuoja-asetus tuli voimaan 25.5.2018 ja kansallinen tietosuojalaki 1.1.2019. Uusi laki koskee kaikki mm yrityksiä, rekisterinpitäjiä ja henkilötiedon käsittelijöitä. Kenelle: Toimihenkilöt, myynti, asiakaspalvelu Kesto: 0,5 – 1 pv Sisältö • Johdanto uuteen tietosuojalainsäädäntöön •…

 • Prosessijohtaminen käytännössä

  Helsinki

  Prosessijohtaminen vie eteenpäin menetelmien parantamista ja organisaation kehittämistä. Tule kuulemaan miten nykyaikainen prosessijohtaminen on muuttunut käytännönläheisemmäksi. Vielä 1990-luvulla prosesseja kuvattiin tarpeettoman laajasti ja sen itsensä vuoksi, ei välttämättä tarpeiden. Moneenko näistä kuvauksista on palattu tai onko ne ajan tasalla? Prosessijohtamisen…

 • Onnellisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

  Helsinki
  450,00 

  Nykyisin tarjolla on valtavasti onnellisuuden, hyvinvoinnin ja hyvän elämän ohjeita. Kun katsoo esimerkiksi Amazon comin kirjatarjontaa, onnellisuutta käsittelevien kirjojen määrä ylittää 100 000. Suuri osa ohjeista tuntuu järkeviltä ja perustuu ikivanhoihin ohjeisiin, mutta ovatko nuo ohjeet yhä järkeviä ja voiko…

 • Organisaation kyberturvallisuus ja uhat (1/2 pv)

  Helsinki
  340,00 

  Tiedostaako organisaationne digitaalisen maailman uhat? Tänä päivänä turvallisen teknologian kehittäminen ja valvonta tulisi olla arkipäivää. Organisaatioiden tulisi olla tietoinen tietoturvallisuuden ilmiöistä ja tiedottaa niistä omalle henkilöstölle. Kyberturvallisuus ei ole enää mikään erillinen, irrallinen toiminto vaan sitä pitää käsitellä organisaation kaikissa yksiköissä. Kyberturvallisuus…

 • Blogivaikuttaminen (1/2 pv)

  Helsinki
  340,00 

  Yritysblogilla on monta hyötyä: se vahvistaa asiantuntijuutta, se toimii markkinointina – ja se myös edesauttaa hakukoneissa löytymistä. Tämä puolen päivän koulutus antaa valmiudet toimia asiantuntijabloggarina millä tahansa toimialalla!  Sisältö- ja inbound-markkointi tekee bloggaamisesta lähes välttämättöntä. Yrityksen tuottaessa sisältöä on sinun…

 • Prosessien kuvaaminen, sis. työpaja

  Helsinki
  450,00 

  Opi kuvaamaan prosesseja käytännönläheisesti. Päivän mittaisessa koulutuksessa suoritamme työpajoissa (eng. workshop) käytännön harjoituksia omalla kannettavalla tietokoneella. Käymme läpi ensin prosessien kuvaamisen perusteet ja samalla teemme erilaisia harjoituksia päivän aikana. Prosesseja kuvataan usein toiminnan kehittämiseen. Prosessijohtamisen keinot tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsevat visualisointia…

×
Back To Top