Siirry pääsisältöön
 • Peili-käyttäytymisprofiili (3 pv)

  Erilaisten toimintatapojen ymmärtäminen auttaa tunnistamaan kehityskohteita, avaa uusia näkökulmia ja tuo ihmisten vahvuudet esille. Käyttäytymisprofiilia käytetään pääasiassa ryhmävalmennuksissa, mutta se soveltuu myös syventämään yksilön valmennus prosessia. Tule oppimaan Peili-käyttäytymisprofiilin käyttöä kolmena eri puolen päivän koulutuspäivänä. Yleisesti Ihmisen käsitys omista vuorovaikutustaidoistaan…

 • Haastavat asiakaspalvelutilanteet

  Tästä asiakaspalveluvalmennuksesta hyötyvät kaikki, jotka ovat työssään vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Ennakkotehtävä: Kerro esimerkki(jä) kokemistasi haastavista asiakaspalvelutilanteista ja miten niissä toimit, kerro myös millaisiin haastaviin tilanteisiin kaipaat valmennuksessa tukea Ennakkotehtävän purku & johdatus aiheeseen Millaisia ja mitä haastavat asiakaspalvelutilanteet ovat? Mikä…

 • Asiakaspalvelukoulutus

  Suunnattu asiakaspalveluhenkilökunnalle ja asiakasrajapinnassa työskenteleville. Kesto 0,5- 1 päivää. Mitä on asiakaspalvelu? Mitä tarkoitetaan asiakaskokemuksella? Avataan käsitteet ja perehdytään aiheeseen Mikä on asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen ero Aktiviteetti: Mikä brändi tulee mieleen hyvän asiakaspalvelun tarjoajana? Entä huonon? Miksi? Millainen on asiakkaamme?…

 • Erinomaisen asiakaskokemuksen ainekset

  Suunnattu asiakaspalveluhenkilökunnalle ja asiakasrajapinnassa työskenteleville sekä esimiehille & johdolle. Kesto on 1 -2 päivää. Mitä on hyvä asiakaspalvelu? Mitä tarkoitetaan asiakaskokemuksella? Avataan käsitteet ja perehdytään aiheeseen Mikä on asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen ero Aktiviteetti: esimerkeistä konkretiaa; jokainen osallistuja kuvaa parhaiten mieleen…

 • Asiakaskokemuksen johtamisen ainesosat

  Suunnattu johdolle ja esimiehille. Kesto on 1 päivä. Mitä on hyvä asiakaspalvelu? Mitä tarkoitetaan asiakaskokemuksella? Avataan käsitteet ja perehdytään aiheeseen Mikä on asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen ero Aktiviteetti: esimerkeistä konkretiaa; jokainen osallistuja kuvaa parhaiten mieleen jääneen hyvän tai huonon asiakaskokemuksen esimerkin.…

 • Hyvä paha valta

  Sanalla valta on ollut huono kaiku, sillä sen koetaan kertovan käskyttämisestä ja oman tahdon toteuttamisesta välittämättä muista. Valta itsessään ei kuitenkaan ole hyvää tai pahaa, mutta sitä voi käyttää molempiin. Vallankäytön ydin on pyrkimys vaikuttaa. Siinä se muistuttaa johtamista. Jokainen…

 • Johtajuusarvio (2 pv)

  Työn sisällölliset vaatimukset ovat kasvaneet kaikissa ammattiryhmissä. Yhä kansainvälisempi ja verkottuneempi toimintaympäristö haastaa tulevaisuuden johtajat. Yritykset ja henkilöstö asettavat uusia ja kasvavia vaatimuksia johtajuutta kohtaan. Johtamisen kehittämisen lähtökohtana tulee olla oman johtamisen näkeminen realistisesti sekä omien käyttäytymispätevyyksien tunnistaminen. Peili-johtajuusarvio Peili-johtajuusarvio…

 • Organisaatiokulttuurin voima ja vaikutus

  Helsinki
  450,00 

  Kulttuuri saa ponnistelemaan yhteisen päämäärän eteen tai pitämään tiukasti kiinni omista tavoitteista. Olemaan mukana tai pysymään syrjässä. Tekemään tulosta, sitoutumaan työhön ja innostumaan siitä, mitä on meneillään. Tai pahimmillaan menettämään kiinnostuksen, olemaan välinpitämätön ja turhautunut. Organisaation kulttuurilla on kaikki nämä…

 • Puhu wikipediaa! (1/2 pv)

  Helsinki
  340,00 

  Wikipedia on Internetissä julkaistava maksuton tietosanakirja. Useimmiten hakukoneet sijoittavat Wikipediaa koskevat artikkelit erittäin korkealle hakutuloksissa. Tietosanakirjaa saa muokata kuka tahansa, mutta ei miten tahansa. Miksi useimmat yritykset ja organisaatiot eivät päivitä Wikipedia-sivujaan? Mitä ajankohtaisten Wikipedia-sivujen kautta voi saavuttaa? Kuinka puhun wikipediaa?…

 • Vuorovaikutus ja työyhteisötaidot

  Helsinki
  450,00 

  Yhteistyö rakentuu tavalle toimia vuorovaikutustilanteissa. Siinä on kyse paitsi puheesta myös suhtautumisen viestimisestä ilmein ja elein. Työyhteisön vuorovaikutuksella on aina seurauksensa. Syntyy hyvä fiilis tai paha mieli, halu tehdä yhdessä tai pelko yhteistyöstä, venytään tavoitteiden saavuttamiseksi tai jäädään odottelemaan, että…

 • Vaikuttamisen taito ja vaikutusvoima

  Helsinki
  450,00 

  Vakuuttamis- ja vaikuttamistaidot ovat tärkein menestystekijä kaikissa vuorovaikutusammateissa. Tiedostavalla harjoittelulla voit ratkaisevasti parantaa näitä taitojasi. Kykenet varmasti kasvattamaan karismaasi. Kyse ei ole näyttelemisestä tai roolipelistä, pikemminkin päinvastoin. Koulutus on asiakkaiden kiittämä ja käytännössä toimiva menetelmä vakuuttavuutesi kehittämiseen. Vuorovaikutusammateissa menestymisen ratkaisee…

 • Johtamisen dramaturgia

  Helsinki
  450,00 

  Vaikka elämä kokonaisuudessaan ei ole pelkkää teatteria, organisaatioelämä on sitä mitä suurimmassa määrin. Esitämme omaa parasta itseämme työyhteisön näyttämöllä ja pyrimme sitä kautta saavuttamaan tavoitteemme. Samalla syntyy työyhteisön yhteinen käsikirjoitus, joka vaikuttaa paitsi kulttuuriin ja yhteistyöhön myös tulokseen. Johtamisen dramaturgiassa…

Back To Top
×