Siirry pääsisältöön

Motivoituneet työntekijät tuovat tuloksen

Oletko kenties esimies, joka juuri nyt pohtii, miten saisit alaisesi innostumaan yhteiseen tavoitteeseen? Huomaat oman stressitasosi nousseen, koska alun perin laskemasi kannattavuusarvio ei näytä lainkaan niitä lukemia, joita kaavailit. Tunnistat monia stressin oireita itselläsi ja säpsähdät pelon tunteeseen: entä jos palankin loppuun? Mietit ehkä, että rahallinen bonus tuottavimmalle työntekijälle saisi aikaan toivottua puhtia jokaiseen työntekijään? Hieman lisää kilpailuhenkeä työpaikalle saisi ehkä jokaisesta työntekijästä parhaimpansa irti? Sillä tavoin sinä itse ainakin motivoituisit!

Rahallinen motivointi saattaisi toimia joillekin työntekijöille, mutta Steven Reissin motivaatioteorian mukaan motivaatiossa on kyse paljon yksilöllisimmistä motivaatiotekijöistä kuin rahapalkkiolla houkuttamisesta. Esimiehenä sinun olisi ensin tunnistettava omat motiivisi, jotta ymmärtäisit, kuinka voit ensin johtaa itseäsi ja tämän jälkeen ymmärtäisit myös työntekijöidesi motiivit. Ja tulet yllättymään… heitä motivoi mahdollisesti aivan eri asiat, kuin mitkä sinua motivoi!

Vuonna 1995 Reissin tutkimusryhmä aloitti laajan tutkimuksen ja löysi n. 7000 ihmisen avulla yhteensä 16 psykologista perustarvetta, jotka löytyvät jokaisesta ihmisestä. Nämä perustarpeet tulisi tyydyttää, jotta tuntisimme elämämme mielekkääksi. Perustarpeet muodostuvat lapsuutemme ja nuoruutemme kokemuksista, ja tähän astisen tutkimuksen valossa ovat suhteellisen pysyviä koko elämämme ajan.

Siksi Reissin motivaatiotietous tarjoavaa meille pitkäjänteistä orientaatioapua tarpeisiin ja motivaatioon.

Reiss löysi empiirisessä tutkimuksessaan seuraavat perustarpeet eli motivaatiot: valta, hyväksyntä, riippumattomuus, sosiaaliset kontaktit, syöminen, esteettisyys, järjestys, mielenrauha, kerääminen, uteliaisuus, kunnia, idealismi, perhe, status, kosto/ voittaminen ja fyysinen aktiivisuus. Se, miten nämä perustarpeet ihmisellä ilmenevät -heikkoina tai vahvoina- ovat täysin yksilöllisiä. Tämän vuoksi olisikin tärkeää tunnistaa omat motivaatiotekijät.

Yhtä työntekijää saattaa kilpailutilanne innostaa, toista taasen lannistaa. Joku syttyy yhteisistä kahvihetkistä, toinen taas kokee sen turhauttavana ajantuhlauksena, kolmas turhautuu, kun ei saa tarpeeksi vaikuttaa työhönsä, neljäs taas ahdistuu, kun joutuu koko ajan tekemään päätöksiä. Kuinka siis tunnistaa kunkin yksilölliset tarpeet ja johtaa ja motivoida heitä sillä tavalla, joka heitä aidosti motivoi ja saa heidät kukoistamaan?

Reissin motivaatioprofiiliin pääset käsiksi helposti ammattitaitoisen RMP-avulla. Sähköisen kyselyn avulla saat oman henkilökohtaisen profiilisi ja syventävän purkukeskustelun yhdessä oman henkilökohtaisen motivaatiovalmentajasi kanssa. Keskustelu auttaa sinua ymmärtämään omia motiiveitasi ja samalla ymmärrät, kuinka voit johtaa elämääsi motivaatiotietouden avulla.

Tiimityöskentelyssä motivaatiotietous palvelee tuloksellista ja menestyksekästä tiimiä. Tunnistamalla omat ja toisten motiivit, voidaan oikeat ihmiset asettaa oikeille paikoille, tunnistamalla intohimot ja vahvuudet. Tiimin on mahdollista kukoistaa, kun jäsenet tuntevat toisensa syvemmällä tasolla ja esimies tietää, miten tukea ja johtaa tiimiä menestyksekkäästi.

Olen työskennellyt RMP-motivaatiovalmentajana nyt kuuden vuoden ajan, enkä ole nähnyt vielä yhtään samanlaista profiilia, vaikkakin valmennuksia on takana jo n. 400. Tämän työkalun yhtenä hienoutena on HYVÄKSYNTÄ; ei ole olemassa hyviä tai huonoja profiileita, on olemassa vain erilaisia profiileita, joissa näkyy erilaiset perustarpeet. Hyväksyvällä ja kannustavalla valmennuskeskustelulla voidaan löytää myös ne seikat, jotka mahdollisesti nostavat ristiriitoja työyhteisössä. Lopulta kyse ei olekaan piinaavasta pomosta tai ärsyttävästä työkaverista. Motivaatioprofiilin avulla voit nähdä, että kysymys on ihmisestä, jolla on erilaiset perustarpeet. Rohkaisen Sinua tutustumaan omaan motivaatioprofiiliisi, se on askel kukoistavampaan työelämään.


Kirjoittaja on opinto-ohjaaja ja valmentaja yrityksissä Urataival, OpoCoaching ja Tykytyky. Häneltä on ilmestynyt yhdessä Leena Ståhlbergin kanssa kirja Omannäköinen elämä (PS-kustannus, 2017). Seuraava työelämän motivaatiota käsittelevä kirja ilmestyy 2019. Kirjoittaja kouluttaa Suomeen koulumotivaatiovalmentajia. Seuraava koulutus järjestetään Tampereella.

Marjaana Herlevi

KM, yrittäjä, opinto-ohjaaja, tietokirjailija, RMP-motivaatiovalmentaja, MB-Master Life Coach ja Mind Coach Certified Trainer

"Kaikki tulee järjestymään hämmentävän hienolla tavalla"

Marjaana on saanut paljon myönteistä palautetta kannustavasta ja valmentavasta otteestaan. Hän on ihmisen kasvusta ja potentiaalista kannustava valmentaja ja innostava puhuja. Positiivisen psykologian voima näkyy hänen työotteessaan niin yksilövalmentajana, tiimivalmentajana ja puhujana. Esiintyjänä hän on luonteva niin nuorten, aikuisten, tiimien kuin suurenkin yleisön edessä.

Marjaanalla on lähes kolmenkymmenen vuoden työkokemus niin lapsista aikuisiin, tiimeistä, yksityisen ja julkisen sektorin pariin, yksilökohtaamisesta ja valmennuksesta myös suurten yleisöjen edessä puhumiseen. Luonteva, asiantunteva, mutta myös humoristinen ja herkkä läsnäolo näkyy hänen esiintymis- ja kohtaamistaidoissaan.

Marjaanan keskeisiä kiinnostuksen kohteita ovat ihmisen potentiaalin löytäminen, ajattelun kehittäminen, motivaatio, henkinen hyvinvointi, vuorovaikutus- ja kohtaamistaidot. Hänen ajatuksiaan voit lukea kirjasta Omannäköinen elämä -näin teet hyviä valintoja (PS-kustannus, 2017).

Kasvatustieteen maisterin tutkinnon lisäksi Marjaana on myös opinto-ohjaaja, yrittäjä, tietokirjailija, RMP-motivaatiovalmentaja, MB Master Life Coach (ICF:n akkreditoima), Mind Coach Certified Trainer ja enneagrammiohjaaja.

Back To Top
×