Siirry pääsisältöön

Työn ilo näkyy kauas

Miksi pörssiyhtiön pitäisi puhua tunteista?

Tunteet vaikuttavat työelämässä, halusimmepa tai emme. Niin kauan kuin organisaatiossa kielletään tunteiden vaikutus sen liiketoimintaan, ne vaikuttavat ja ohjaavat tiedostamattomasti eikä organisaatio pysty vaikuttamaan niihin. Tiedostamalla tunteiden merkityksen ja toimintalogiikan pystymme hyödyntämään niitä organisaation parhaaksi.

Menestyvien organisaatioiden salaisuus on innostava ja innovatiivinen ilmapiiri, jossa työntekijät saavat loistaa. Huipputiimeissä koetaan keskimäärin viisi positiivista tunnetta yhtä negatiivista tunnetta kohden. Onnelliset ja tyytyväiset työntekijät ovat kaikkein tuottavimpia.

Ihmisten johtaminen on tämän päivän juttu. Ja ihmisten johtamisessa tunteilla on merkittävä rooli. Ihminen on pitkälti yhtä kuin hänen tunteensa ja tarpeensa. Tunteet ohjaavat elämäämme – ne välittävät meille tietoa ympäröivästä todellisuudesta, niiden kautta tulkitsemme maailmaa ja ne kertovat meille sisäisestä tilastamme. Ne vaikuttavat havaintojen tekemiseen, tarkkaavaisuuteen, motivaatioon, ajatteluun, tulkintoihin, päätöksentekoon, käyttäytymiseen ja vuorovaikutukseen – ihan kaikkeen toimintaamme.

Tunteilla on merkittävä vaikutus myös suhteessa asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Asiakkaan tai yhteistyökumppanin kokema tunnepolku kertoo paljon organisaation tuotteista ja palveluista.

Parhaaseensa yltäviä työntekijöitä saadaan kun huolehditaan siitä, että työpaikalla koetaan miellyttäviä tunteita kuten luottamusta, iloa ja hyväksytyksi tulemisen tunteita. Hyvinvoivat ihmiset ovat motivoituneita ja sitoutuneita.

Tunteet tarttuvat helposti. Fysiologisesti tämä perustuu peilisoluihin, jotka reagoivat toisten tunteisiin salamannopeasti. Jokainen tietää kuinka ilo ja nauru tarttuvat tai huoneeseen voi äkisti laskeutua painostava ilmapiiri.

Tunteet haluavat aina tulla nähdyiksi, huomatuiksi. Kun ne tunnistetaan, niiden tuoma viesti pääsee perille. Ellei tunteita noteerata, ne vaikuttavat toimintaamme joka tapauksessa. Esimerkiksi sisäänpäin kääntynyt viha ja ahdistus näkyvät usein epäsuorasti vastustuksena, katkeroitumisena, sarkasmina, juoruiluna ja pahimmillaan masennuksena. Tällainen passiivis-aggressiivinen käyttäytyminen hidastaa päätöksentekoa, heikentää riskien tunnistamista ja ennaltaehkäisyä, jumiuttaa päätösten täytäntöönpanoa ja lisää byrokratiaa. Asiakkaan kokemat kielteiset tunteet johtavat asiakkaan hakeutumiseen toisaalle. Siksi on tärkeää, että työyhteisössä ja asiakassuhteissa tunnistetaan myös ikävät tunteet, kuten viha, pelko, kateus, ahdistus ja häpeä, selvitetään niiden taustalla olevat syyt ja näin päästään korjaamaan tilanne myönteisempiä tunteita herättäväksi.

Tunteet ovat elävä organismi, joiden johtaminen on tilannesidonnaista ja vaatii pelisilmää. Esimiehillä ja johtajilla on merkittävä rooli työyhteisön ilmapiirin luojana. Mutta myös jokainen työnyhteisön jäsen vastaa omalta osaltaan tunneilmapiirin kehittämisestä ja valitsee toimiiko itse myönteisten tunteiden levittäjänä ja yhteisön energisoijana vai ilmapiirin myrkyttäjänä.

Tunteiden ohjaaminen on hyvin hienovaraista ja edellyttää toisia kunnioittavaa ja arvostavaa asennetta. Tunteiden johtamisen kehittäminen alkaa aina omiin tunteisiin tutustumisesta. Vain ihminen, joka on kosketuksissa omaan itseensä, pystyy johtamaan omia ja muiden tunteita.

Eveliina Salonen

Varatuomari, teologian maisteri, Executive and Mentor Coach (ACC, ICF)

”Maailma on täynnä mahdollisuuksia! Niihin täytyy vain uskaltaa tarttua!”

Eveliina on saanut paljon myönteistä palautetta asiakeskeisestä, mutta ihmisläheisestä valmentavasta otteestaan. Hän on luonteva esiintyjä ja sanoittaa teoreettiset rakennelmat helposti ymmärrettävään muotoon. Eveliinasta pidetään erityisesti hänen kannustavan ja innostavan toimintatapansa ja ihmisen kokonaisvaltaisen kohtaamisen vuoksi.

Eveliinalla on yli 20 vuoden kokemus erilaisissa johtamis- ja asiantuntijatehtävissä niin yksityissektorilla kuin julkisen ja kolmannenkin sektorin palveluksessa. Ruohonjuuritason työskentely Afrikassa on tuonut oman mausteensa hänen osaamiseensa ja kohtaamisen taitoihinsa. Eveliina toimii asiantuntijana myös kansainvälisissä EU-hankkeissa.

Eveliinan keskeisiä kiinnostuksen kohteita ovat ihmismieli ja sen mahdollisuudet, ajattelun kehittäminen, uusiutuminen, intuitio, tunteet tietoisuuden ja itseohjautuvuuden lähteenä, eettisyys sekä henkinen hyvinvointi.

Oikeustieteen ja teologian maisteritutkintojen lisäksi Eveliina on opiskellut johtamista ja työ- ja organisaatiopsykologiaa sekä suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET). Eveliina on myös ICF:n sertifioima Executive and Mentor Coach (ACC).

Back To Top
×